Usluge

Finansijska analiza i modeliranje

Našim klijentima pružamo usluge savetovanja kombinacijom računovodstvenih, finansijskih i poslovnih mera/pokazatelja u cilju prikaza generalne slike ili pravljenja finansjiskog modela kompanije. Na taj način omogućavamo klijentima da vizualizuju njihovu trenutnu finansijsku poziciju i predviđanje budućih finansijskih trendova.

Poslovno planiranje i upravljanje finansijama

Bez obzira da li Vam je potrebna pomoć u identifikovanju, u kvantifikovanju, proceni i kapitalizaciji budućih novih poslovnih prilika, pravljenje realističnih i optimističnih scenarija, akcionih planova za planiranje i sprovođenje poslovnih odluka i pocenu rizika poslovanja. Nesavesno upravljanje često vodi do kolapsa biznisa, zato pomažemo klijentima u njihovoj koordinaciji dnevnih aktivnosti i povećanja obima posla da bi pravovremeno prepoznali poslovne promene, kako bi mogli da se fokusiraju na buduće zadatke.

Ključni indikatori performansi (KPI)

Asistiramo u identifikovanju, kreiranju i upravljanju ključnih indikatora performansi, koji služe za merenje uspešnosti zadataka i imaju uticaj na njegov krajnji ishod. Naš cilj je da uspostavimo strateške i operacione ciljeve, analitičko rasuđivanje u vidu donošenja odluka, da bi stvorili jasan prikaz u cilju postizanja organizacionih ciljeva i rezultata.

Upravljanje novčanim tokovima i prihodima

Pomažemo klijentima u racionalnijem rukovođenju novčanih tokova kao jedan od glavnih parametara praćenja priliva i odliva novčanih ekvivalenata njihovog biznisa. Boljim planiranjem, solvetnošću i likvidnošću vašeg poslovanja, prilikom budućih ulaganja omogućuje održivost postojećih poslovnih potreba i obaveza. Upravljanje prihodima predstavlja poslovni proces optimizacije finansijskog rezultata operacija kroz različite promene tržišnih uslova. Optimizujemo velike količine podataka, pretpostavke potrošača, dostupnost proizvoda i cena u cilju poboljšanja maksimalne vrednosti.

Operativni i finansijski "Due Diligence"

"Due Diligence" predstavlja veoma važan i dug proces kod uspešnih M&A transakcija za “buy ili sell stranu”. Predstavlja procese koji pokrivaju različite poslovne segmente od finansjskih izveštaja do računovodstenih zapisa, ključnih zaposlenih i ugovora. Pružamo usluge koje pokrivaju dve oblasti - finansijski i operativni "due diligence" studije.

Procena vrednosti kompanija

Procena vrednosti može biti inicarana od strane klijenta kako bi imao jasnu sliku trenutnog finansijskog stanja kompanije u cilju prezentovanja informacija trenutnim ili potencijalnim investitorima. To podrazumeva ispitivanje različitih ekonomskih faktora koristeći unapred definisane aproksimacije za procenu vrednosti kompanije ili samo interesovanje vlasnika u finansije kompanije.

Restruktuiranje i reorganizacija

Implementacija akcionih planova radi sprečavanja biznisa od kolapsa, njihovog razvitka i boljeg upravljanja i finasjiske stabilnosti. To podrazumeva liderstvo, restruktuiranje i reorganizaciju, analiza uzrok neuspeha, i dugoročne strategije za jačanje organizacije.

Izlazna (Exit) strategija planiranja i sprovođenja

Izlazna strategija planiranja i sprovođenja podrazumeva maksimalnu moguću vrednost procene biznisa prilikom exit-a, uveravanje vlasnika da su njegovi lični, poslovni interesi zadovoljeni i umanjenje poreskih dažbina. Nudimo pomoć i identifikovanju ciljeva, kao i alternativnih rešenja, procene vrednosti i politike cena, razvoj i implementacija akcionih planova, koordinacija računovodstva, poreza, prava i drugih savetodavnih usluga za uspešnu egzekuciju exit-a.

Outsourcing Finansijskih usluga

GBM Consulting pruža usluge u sledećim oblastima:

Nezavisni konsalting

Ekspeditivnu uslugu i implementaciju strategije projekta u rasponu od jedne nedelje do dvanaest meseci.

Konsultantski projekti

Kompletnu odgovornost i obavezu za konsultantske projekte prema prilagođenim zahtevima klijenta.

Privremeni Finansijski Direktor

Usluga u vidu punog radnog vremena, obično za period angažovanja od jedan do tri meseca, kako bismo pomogli kompaniji koja prolazi kroz finansijsku krizu, poslovne operacione promene, pripremu za prodaju ili da premosti disbalans između odlaska trenutnog vršioca dužnosti Finansijskog direktora i angažovanje dolazećeg.

"Part-time" Finansijski direktor

Kompanijama nudimo finansijske usluge na tekućem nivou, u minimalnom rasponu od samo nekoliko časova nedeljno, često za više klijenata u zavisnosti od obima posla.

Finansijski Kontrolor

Nudimo podršku Finansijskom direktoru za strategiju u projektima kao što su utvrđivanje novčanih tokova, implementacija novih računovodstvenih sistema ili podrška u prikupljanju kapitala. Generalno, glavna ekspertiza spoljnog saradnika Kontrolora je praćenje finansijskih podataka i adekvatno izveštavanje.

Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo koje pitanje vezano za naše poslovanje.

E-mail: office@gbm.consulting

E-mail: gojkobilic@gbm.consulting

Phone: +381 60 050 28 26